چه طرح لباسی مارا لاغر تر نشان می دهد؟

آیا اهل لباس گل گلی هستید یا روانی طرح های پلنگی اید؟ چه عاشق طرح های حیوانات، گل گلی با طرح های هندسی باشید، افرادی هستند که کلا طرح ها را بوسیده و کنار گذاشته اند. تنها به دلیل این که لباس طرح دار چاق نشانم می دهد! یا به من نمی آید! یکی از […]

چه طرح لباسی مارا لاغر تر نشان می دهد؟ ادامه مطلب »