گلوله های موجود در لباس

گلوله شدن الیاف سطحی پارچه(Pilling) که ظاهرا آن لباس یا پارچه را کهنه نمایش می دهد فرایندی است که کم و بیش بسیاری از افراد با آن مواجه شده اند. این گلوله های الیافی در بسیاری موارد سبب می شوند لباسی که شما به تازگی خریداری نموده اید نیز در ردیف لباس های کهنه شما …

گلوله های موجود در لباس ادامه مطلب »