ململ داکا؛ پارچه گران بها و نایابی که کسی نمیداند چگونه آن راببافد.

ململ داکا، پارچه گران‌بها و نایابی که کسی نمی‌داند چگونه آن را ببافد زریا گوروِت بی‌بی‌سی: https://www.bbc.com/persian/science-56708852 ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۲ مه ۲۰۲۱ منبع تصویر: Drik/ Bengal Muslin اواخر قرن هجدهم در اروپا یک مد جدید باعث یک رسوایی بین‌المللی شد. در واقع کل یک طبقه اجتماعی به برهنه شدن در جمع متهم شد. …

ململ داکا؛ پارچه گران بها و نایابی که کسی نمیداند چگونه آن راببافد. ادامه مطلب »