علت پوشش لباس مشکی در محرم

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)  فرهنگ همواره متشکل از عناصر و اجزا مختلف بوده و این اجزاء نسبت به متغیر های مختلف از جمله جغرافیا متفاوت میباشد.یکی از این عناصر ، پوشاک میباشد که به نوعی از مهمترین اجزا شناسایی اقوام و نشانگر فرهنگی میباشد . پوشاک در اجزا خود ، شامل …

علت پوشش لباس مشکی در محرم ادامه مطلب »