ویسکوز

در حالی که الیاف سلولزی سومین سهم بازار از الیاف را دارند ، تولید ویسکوز (به عنوان الیاف سلولزی بازسازی شده) در دهه اول قرن 21 در سطح جهانی با نرخ سالانه متوسط 7٪ در حال رشد بود.  شایان ذکر است که بیشتر این الیاف برای صنعت پوشاک استفاده می شود و مطالعه عملکرد این …

ویسکوز ادامه مطلب »